Top navigation

Top navigation

 

Velkommen til HP Invest

HP Invest blev etableret i 2007 og er en professionel og uafhængig udbyder af investeringsforeningsafdelinger og -andelsklasser. HP Invest ønsker at udnytte, at strukturerne omkring det danske realkreditmarked tilbyder investorerne en relativt høj grad af sikkerhed. Dermed er realkreditobligationer velegnede til at udgøre alt fra hele porteføljen hos den meget forsigtige opsparer til den værdisikre del hos en professionel porteføljeinvestor og her skabe rum til risikoinvesteringer. Obligationstyperne er mange og gør det muligt at dække de fleste ønsker omkring løbetid og tilbagebetalingsprofiler og dermed skabe relativt præcist definerede, individuelle porteføljer.
 
Det danske obligationsmarked er ud fra en international standard meget likvidt, men selv her er handelsspænd øget. HP Invests andele handles i forhold til NAV med et kursspænd på under et kvart kurspoint og investor har hermed en ekstra sikkerhed i prissætningen i forhold til investering i enkeltobligationer.
 
HP Invest består pt. af følgende andelsklasser:
 
Korte Danske Obligationer – KL A
Lange Danske Obligationer – KL
Danske Obligationer Akk. – KL

der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, samt andelsklasse Korte Danske Obligationer - KL W, som ikke er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.
 
Investeringsforeningen HP Invest er godkendt og registreret i Finanstilsynet under FT nr. 11.182, CVR nr. 31060540. Finder du ikke de informationer, du søger på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte foreningen eller foreningens porteføljeforvalter:
 
HP Fondsmæglerselskab A/S
Kronprinsessegade 18, 1. sal
1306 København K
Telefon 33 15 00 34