Top navigation

Top navigation

Side navigation

Om foreningen

Om foreningen

HP Invest er en forening, der tilbyder professionel investering i danske stats- og realkreditobligationer gennem disse børsnoterede andelsklasser.
 
Korte Danske Obligationer - KL A DK0060118610
Lange Danske Obligationer - KL DK0060141786
Danske Obligationer Akk. - KL DK0060227239

I forbindelse med opdeling af den oprindelige afdeling HP Invest, Korte Danske Obligationer KL i to andelsklasser (hhv. HP Invest, Korte Danske Obligationer KL A og HP Invest, Korte Danske Obligationer KL W) pr. 5. juli 2017, viderefører andelsklasse A afdelingens oprindelige investeringsprofil og afdelingens oprindelige afkast.
 
Andelsklasse A henvender sig til det almindelige investeringsforeningsmarked, herunder handel på Nasdaq Copenhagen A/S.
 
Andelsklasse W henvender sig til institutionelle og professionelle investorer samt til investorer, der har indgået en kundeaftale om porteføljeforvaltning med et pengeinstitut, med hvilket HP Fondsmæglerselskab har et samarbejde, eller med HP Fondsmæglerselskab. Andelene er ikke optaget til handel på en autoriseret markedsplads. Andelsklasse W kan kun handles via henvendelse til HP Fondsmæglerselskab på 33150034 eller på mail: obligationer@hpfonds.dk.

Korte Danske Obligationer – KL W – ej optaget til handel   DK0060878098

Begge andelsklasser (A og W) er denomineret i danske kroner.

Emissions- og indløsningspriser for begge andelskasser fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden.

Begge andelsklasser (A og W) er udloddende. Udlodningen udbetales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og foreningens ordinære generalforsamling.

Der henvises i øvrigt til foreningens prospekt, som du kan finde under downloads.

Foreningens formål er at skabe så højt et afkast som muligt med en lav - middel risiko.

Hovedmålsætningerne for alle andelsklasser er:
• At have et af de højeste afkast blandt sammenlignelige afdelinger
• Som minimum opnå det samme afkast som benchmark efter omkostninger
• At skabe så høj en Sharpe ratio som muligt over en 3-årig horisont

Foreningen er stiftet som en specialforening i 2007 og efterfølgende på ekstraordinær generalforsamling i 2014 omdannet til en investeringsforening under navnet Investeringsforeningen HP Invest.
 
 

Info

Du er velkommen til at kontakte os.

Telefon
44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk