Top navigation

Top navigation

 

Velkommen til HP Invest

HP Invest blev etableret i 2007 og er en professionel og uafhængig udbyder af investeringsforenings-afdelinger. HP Invest har specialiseret sig i danske stats- og realkreditobligationer, herunder sjældent omsatte obligationer, som erfaringsmæssigt giver et merafkast i forhold til likvide obligationer. 

HP Invest har pt. tre afdelinger:

Korte Danske Obligationer - KL
Lange Danske Obligationer - KL
Danske Obligationer Akk. - KL

Alle afdelinger er børsnoteret på NASDAQ OMX.

Investeringsforeningen HP Invest er godkendt og registeret i Finanstilsynet under FT nr. 11.182, CVR nr. 31060540. Finder du ikke de informationer, du søger på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte foreningen eller foreningens investeringsrådgiver.

HP Fondsmæglerselskab A/S
Kronprinsessegade 18, 1. sal
1306 København K
Telefon 33 15 00 34