Top navigation

Top navigation

Side navigation

Klagevejledning

Klagevejledning

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds?

Konti, depoter og rådgivning
Er du utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i Investeringsforeningen HP Invest, bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din rådgiver.

Produkter fra Investeringsforeningen HP Invest
Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra Investeringsforeningen HP Invest, kan du skrive til:

Investeringsforeningen HP Invest
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3
1780 København V

Så vil du få et svar og en forklaring på dine spørgsmål.

Klageansvarlig
Hvis vort svar ikke er tilfredsstillende, skal du kontakte Investeringsforeningen HP Invests klageansvarlige:

Investeringsforeningen HP Invest
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3
1780 København V
Att.: Den klageansvarlige

Ankenævnet for Investeringsfonde
Er du ikke tilfreds med Investeringsforeningen HP Invests behandling af din klage, kan du henvende dig til Ankenævnet for Investeringsfonde. Det er Forbrugerrådet og Investerings­FondsBranchen, der står bag ankenævnet. Adressen er:

Ankenævnet for Investeringsfonde
Amaliegade 8 B 2
Postboks 9029
1022 København K

Tlf.: 35 43 63 33

Er du erhvervsdrivende, kan du alene forvente at få behandlet din klage, hvis den ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat medlemsforhold.

Info

Du er velkommen til at kontakte os.

Telefon
44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk