Top navigation

Top navigation

Side navigation

Porteføljeforvalter

Porteføljeforvalter

HP Fondsmæglerselskab A/S
Kronprinsessegade 18, 1. sal
1306 København K
Telefon 33 15 00 34
www.hpfonds.dk


Foreningen har indgået aftale med HP Fondsmæglerselskab A/S om porteføljepleje.

Ifølge aftalen skal HP Fondsmæglerselskab i henhold til sine analyser og forventninger levere porteføljeforvaltning med henblik på, at HP Invests fire andelsklasser opnår de højest mulige afkast under hensyn til de af bestyrelsen udstukne risikorammer.

Forvaltningen sker i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt for andelsklasserne.

HP Fondsmæglerselskab har en enestående og lang erfaring i vurdering af og handel med danske stats- og realkreditobligationer, herunder sjældent omsatte obligationer.

Porteføljemanagerne i HP Fondsmæglerselskab, Henrik Fournais, Michael Nielsen og Thomas Loldrup Kjær har med deres ekspertise og mangeårige erfaring skabt solide resultater i mere end 20 år.

HP Fondsmæglerselskab er godkendt af og under tilsyn af Finanstilsynet.

For yderligere information om HP Fondsmæglerselskab gå til forvalters hjemmeside.

Info

Du er velkommen til at kontakte os.

Telefon
44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk